Seuraa Vanhukselle seurana ja avustajana

Seurana olemisen keskeiset asiat

Seuraa Vanhukselle -palvelun kokonaisvaltainen lähestymistapa ikäihmisten hyvinvoinnin tukemiseen on tarjota heille käytännön tasolla apua sekä emotionaalista tukea, kuuntelukorvia, keskusteluapua ja samalla olla monipuolisesti seurana.

On erittäin tärkeää, että seurana olevat tunnistavat ikäihmisten tarpeet, sillä ne voivat olla moninaisia ja monimutkaisia. Ikääntyneet saattavat tarvita apua päivittäisissä toiminnoissa sekä tietoa heidän oikeuksistaan ja eduistaan, joka voi auttaa heitä tekemään parempia päätöksiä hyvinvointinsa suhteen.

Yksinäisyyden tunne on yleinen ongelma ikäihmisillä. Ystävien ja perheen tuki voi olla rajallista, vaikka he haluaisivat olla enemmän apuna ja seurana. Seuraa Vanhukselle -palvelu pyrkii vähentämään yksinäisyyden tunnetta ja parantamaan elämänlaatua, sekä auttamaan ikäihmisiä elämään itsenäisesti ja onnellisesti. Tarkoitus on myös auttaa rakentamaan uusia sosiaalisia suhteita. Sosiaalinen seura on tärkeää mielenterveydelle ja hyvinvoinnille.

Lähes kaikille ikäihmisille on tärkeää säilyttää itsenäisyys ja jatkaa asumistaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotona asumisen tukipalvelut ja avustajat voivat olla erittäin tärkeitä monille ihmisille, erityisesti heille, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissaan ja haluavat säilyttää itsenäisyytensä kodinomaisessa asumisessa tai asuessaan omassa kodissaan.

Yhteistyössä muiden eri alojen ammattilaisten kanssa Seuraa Vanhukselle -palvelu on seurana ja tarjoaa tarvittavaa apua sekä tukea kotona asumisen tueksi. Palvelun avustajat voivat auttaa ikäihmisiä säilyttämään mukavuuden ja turvallisuuden tunteen kotonaan, sekä auttaa heitä elämään täyttä elämää ja tuntemaan olonsa arvostetuksi yhteiskunnassa.

Seuraa Vanhukselle -palvelut voivat kohdistua lyhempiä ja pidempiä jaksoja eri väestöryhmiin, kuten ikääntyneisiin, vammaisiin, pitkäaikaissairaisiin tai muihin avun tarpeessa oleviin henkilöihin. Toimitamme myös yksittäisiä palvelutapahtumia ja olemme asiakkaiden seurana tarpeiden mukaan.

Taloudellinen tilanne voi vaihdella suuresti monista eri syistä. Se että tarvittavia palveluita ja apua saa edullisesti, antaa monelle ikäihmiselle mahdollisuuden käyttää niitä.
Seuraa Vanhukselle -palvelun seurana ja apuna olemisen edullinen hinta voi olla erityisen houkutteleva monille perheille ja läheisille, jotka tarvitsevat apua vanhuksilleen sekä lähiomaisilleen.
Edullinen hinta voi olla merkittävä tekijä, kun harkitaan vanhustenhoitoon liittyviä kustannuksia ja resursseja.
Edulliset tuntihinnat voivat auttaa perheitä ja läheisiä huolehtimaan vanhemmistaan tai muista ikääntyvistä sukulaisistaan taloudellisesti kestävällä tavalla.

Askarruttaako jokin? Kysy ihmeessä!

Mitä ikinä haluat kysyä, tarkentaa, puntaroida tai pohdiskella – ota yhteyttä matalalla kynnyksellä! Sovitaan ilmainen tutustumiskäynti – olemme täällä sinua varten. Soita 040 828 8500 tai laita viestiä toimisto@seuraavanhukselle.fi